Incheckning: Lag som anländer torsdag kväll och skall bo på någon av skolorna gäller incheckning tidigast 18.00, på respektive skola.

Övriga lag anmäler sin ankomst i god tid före första match till sekretariatet på Viks Idrottsplats.

Sekretariatet finns öppet torsdag 18.00 till 20.00 för avhämtning av deltagarkuvert och allmän information.