Speldagar
Arvika Cup spelas 14-16 juni, deltagande lag ska vara tillgängliga för spel från 8.00 fredag 14:e juni till 18.00 söndag 16:e juni. Observera att turneringen startar på fredag morgon! Detta måste samtliga lag ha med i sin planering!

Spelplats
Arvika Cup spelas på Idrottsplatsen Vik i utkanten av Arvika. Alla planer ligger inom gångavstånd och i anslutning till planerna finns tillgång till omklädningsrum och parkering.

Boende
Boendet under Arvika Cup sker i skolsalar på hårt golv. För mer info se Boende och mat.

Anmälan
12 april sista anmälningsdag, efter detta datum tar vi endast emot anmälningar om det leder till att jämna ut grupperna i någon klass.

Anmälan till vissa klasser kan komma att stängas före detta datum. För mer info se Anmälan och betalning.

Spelschema
Publiceras så snart som möjligt efter att anmälan är stängd på cupens hemsida.

Deltagarband

Alla deltagare, spelare och ledare, i cupen ska ha armband, fäst på handleden under hela cupen. Spelare eller ledare utan band, får ej delta i matchen. Banden har olika färg beroende på logi, mat, transporter och ålder. Se Anmälan och betalning.

Priser och prisutdelning

Ettan och tvåan i A-slutspel i respektive klass erhåller medaljer och pokal. Segrare i eventuella B, C och D-slutspel erhåller pokal.

Efter finalen i respektive klass sker prisutdelning på anvisad plats.

I F10-11, P10-11, F12 och P12 får samtliga deltagare medalj, som delas ut via ansvarig ledare för respektive lag. Medaljerna, för dessa lag, hämtas i sekretariatet.

Försäkring, ansvar och inställd cup
Det åligger ansvarig ledare för respektive lag att tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen.

Arvika Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Lämna därför ALDRIG värdefulla föremål eller pengar kvar på skolan!

Arvika Cup är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller p.g.a. myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad (force majeure) eller liknande händelser.

Under dessa förhållanden förbehåller sig turneringsledningen rätten att behålla lag- och boendeavgifter att använda för en kommande turnering eller återbetala deltagare efter avdrag av kostnader som turneringsorganisationen ådragit sig av tredje part.