I enlighet med Svenska Fotbollsförbundets spelregler, med följande undantag:

Antal spelare:

Obegränsat antal spelare får användas i både 11-manna, 9-manna och 7-manna.

Endast spelare som finns med på den inlämnade spelarlistan för respektive lag får delta i cupen.

OBS! En och samma spelare får enbart representera ett och samma lag. Om laget åker ut får ingen spelare flytta till annat lag i samma turnering som gått vidare.

Speltider:

11-manna - 2 x 20 minuter (A-finaler 2 x 25minuter).

9-manna - 2 x 20 minuter (A-finaler 2 x 25 minuter).

7-manna - 2 x 15 minuter

Poolspel:

I grupperna för 10, 11 och 12 år, flickor och pojkar, koras inga slutsegrare, utan cupen spelas för dessa lag i form av ett poolspel, där man garanteras minst fem matcher.

Byte av spelare:

Byte sker under spel. Utbytt spelare får återinträda i spel.

Utvisning:

Utvisad spelare står automatiskt över nästa match. Vid grövre förseelse, kan avstängningen komma att förlängas.

Tröjfärg:

Vid lika tröjfärg byter det lag som står som bortalag.

Linjedomare:

Varje lag utser en linjedomare i respektive lags matcher.

Matchrapport:

Lagledare skall underteckna matchrapport (finns hos planfunktionär).

Protest:

Protest måste inlämnas till sekretariatet senast 15 minuter efter matchslut. Protesten åtföljs av en kostnad av 500 kr. Pengarna återfås i de fall där protesten godkänns.

Gruppspel och samma grupp på slutspelsserier:

Match får sluta oavgjord. Slutar flera lag inom lika antal poäng avgörs tabellplacering genom:

1. Målskillnad. 2. Flest gjorda mål. 3. Inbördes möte. 4. Lottning.

Bästa placering mellan olika grupper utses enligt följande:

1. Poäng. 2. Målskillnad. 3.Flest gjorda mål. 4. Lottning.

Slutspel:

Oavgjord match avgörs med straffar. Bäst av tre straffar.

A-finaler: Oavgjord match förlängs med 5 minuter, därefter bäst av tre straffar.

Poäng: Seger ger 3 poäng och oavgjort 1 poäng.