Tävlingsregler

FIFA:s regler gäller i tillämpliga delar. I övrigt enligt SvFF:s spelregler med följande undantag:

7-manna:

Det är inte tillåtet för målvakten att ta bollen med händerna vid bakåtpass.

Inspark får inte göras över halva plan.

Utspark får göras över halva plan.

Inga bestämmelser angående "Retreat line".
Antal spelare:

Obegränsat antal spelare får användas i både 11-manna, 9-manna och 7-manna.

Endast spelare som finns med på den inlämnade spelarlistan för respektive lag får delta i cupen.

En och samma spelare får enbart representera ett och samma lag. Om laget åker ut får ingen spelare flytta till annat lag i samma turnering som gått vidare.

Speltider:

11-manna - 2 x 20 minuter (A-finaler 2 x 25minuter).

9-manna - 2 x 20 minuter (A-finaler 2 x 25 minuter).

7-manna - 2 x 15 minuter (A-finaler 2 x 20minuter i P12 och F12)

Poolspel:

I grupperna för 10 och 11 år, flickor och pojkar, koras inga slutsegrare, utan cupen spelas för dessa lag i form av ett poolspel, där man garanteras minst fem matcher.


Byte av spelare:

Byte sker under spel. Utbytt spelare får återinträda i spel.


Utvisning:
Utvisad spelare står över nästa match.

Tröjfärg:
Vid lika tröjfärg byter det lag som står som bortalag.

Linjedomare:
Varje lag utser en linjedomare i resp. lags matcher.

Matchrapport:
Lagledare skall underteckna matchrapport (finns hos planfunktionär).

Protest:

Protest måste inlämnas till sekretariatet senast 15 minuter efter matchslut.
Gruppspel och samma grupp på slutspelsserier:
Match får sluta oavgjord. Slutar flera lag inom lika antal poäng avgörs tabellplacering genom:

1. Målskillnad. 2. Flest gjorda mål.3. Inbördes möte. 4. Lottning.

Bästa placering mellan olika grupper utses enligt följande:

1. Poäng. 2. Målskillnad.3.Flest gjorda mål. 4. Lottning.

Slutspel:
Oavgjord match avgörs med straffar. Bästa av tre straffar.

A-finaler: Oavgjord match förlängs med 5minuter, därefter straffar.

Poäng: Seger ger 3 poäng och oavgjort 1 poäng.

Kommentarer